ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำภาควิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริการนักศึกษา

บริการอาจารย์

สถิติการเข้าชม

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 5 มิ.ย. 2558

ประกาศจากภาควิชา

แนะนำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [16/ก.ย./2564][27]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [4/มิ.ย./2564][60]
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1-2564 [4/มิ.ย./2564][50]
ปฏิทินวิชาการ 2564 [30/พ.ค./2564][49]
หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี [30/พ.ค./2564][65]
ส่งประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนที่ 3-2563 [29/เม.ย./2564][42]
สรุปรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2-2563 [29/เม.ย./2564][58]
ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [29/เม.ย./2564][42]
รายชื่อนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ครบ ภาคเรียนที่ 1/2563 [16/ต.ค./2563][162]
แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 [5/ต.ค./2563][112]
1 2 3