ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำภาควิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริการนักศึกษา

บริการอาจารย์

สถิติการเข้าชม

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 5 มิ.ย. 2558

ประมวลภาพกิจกรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัด”โครงการอาหารดีพี่สอนน้อง”
[29/เม.ย./2564][4280]
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมด้าน personality สำหรับการสมัครงาน
[29/เม.ย./2564][837]
ผศ. จินตนา อินภักดี อาจารย์กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมการบูรณาการฯ
[29/เม.ย./2564][642]
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ รุ่น 42
[29/เม.ย./2564][18]
กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมการเย็บผ้าเมืองกับการเรียนการสอน ปี 61 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
[11/ก.พ./2562][364]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ในการประกวดสุดยอดผ้าไทยล้านนา ประเภทออกแบบ
[11/ก.พ./2562][332]
นศ.ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาธิตร้อยมาลัยและแกะสลักผักผลไม้@ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี
[11/ก.พ./2562][357]
ทำบุญภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 17 มกราคม 2562
[11/ก.พ./2562][135]
คณะอาจารย์ตัวแทนภาควิชาคหกรรมศาสตร์สวัสดีปีใหม่2562แก่ ผู้บริหาร /ภาควิชา /และหน่วยงานต่างๆ
[11/ก.พ./2562][138]
คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มรภ. ชม. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร จำกัด จัดโครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชนแม่สาบ อำเภอสะเมิง#ซาลาเ
[11/ก.พ./2562][27973]
1 2