หน้าแรก       คณะวิทยาศาสตร์       กระดานถาม-ตอบ       เข้าระบบ           

ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตร
- กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
- กลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
- กลุ่มวิชาศิลปประดิษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
กลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
กลุ่มวิชาศิลปประดิษฐ์
อาจารย์พิเศษ
- -

e-learning
วิชาความรู้เรื่องเส้นใย
การตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรี

สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
  สถิติ Website

หน้านี้ 000045 วันนี้ 8
000203 วันนี้ 18
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 คนสายตรง
 

ทำเนียบนักศึกษา
รุ่น 2553
รุ่น 2552
รุ่น 2551
รุ่น 2550

ทำเนียบศิษย์เก่า
รุ่น 2549
รุ่น 2548


© หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่อยู่ :202 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-885656
power by mr.pongsak saipeng drpongs011@gmail.com