ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำภาควิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริการนักศึกษา

บริการอาจารย์

สถิติการเข้าชม

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 5 มิ.ย. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2564 [25/ต.ค./2564][4]
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564 [30/พ.ค./2564][82]
มร.ชม. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของศิษย์เก่า ฯ 98 ทุน ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิ.ย.2564 [30/พ.ค./2564][81]
มร.ชม. สร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า จัดโครงการศิษย์เก่าเรียนฟรี ปีการศึกษา 2564 ผู้สนใจสมัครออนไลน์ 1 – 14 มิ.ย. นี้ [30/พ.ค./2564][46]
หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี [30/พ.ค./2564][1]
ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม [29/เม.ย./2564][36]
ขอความอนุเคราะห์ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [29/เม.ย./2564][73]
ประกาศขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีการศึกษา 2563 [27/ต.ค./2563][99]
ประกาศขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 [22/ก.ค./2563][200]
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการอบรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [4/มิ.ย./2562][313]
1 2 3